بزرگ‌ترین مجسمه بودای جهان

بزرگ‌ترین مجسمه بودای جهان

  • بزرگ‌ترین مجسمه بودای جهان

    بزرگ‌ترین مجسمه بودا در کشور چین در ساحل استان هاینان قرار دارد که روزانه ۱۵ هزار توریست داخلی و خارجی از این سازه دیدن می‌کنند.
    ارتفاع این مجسمه بودایی به ۱۰۸ متر می‌رسد و مهم‌ترین جاذبه گردشگری هاینان به شمار می‌آید.
    استان هاینان در جنوب این کشور قرار گرفته و کوچک‌ترین استان جمهوری خلق چین است. هاینان خارج از سرزمین اصلی چین قرار دارد و مشتمل بر چند جزیره است.

    بزرگ‌ترین مجسمه بودای جهان در چین

    بزرگ‌ترین مجسمه بودای جهان

    بزرگ‌ترین مجسمه بودای جهان در چین

    بزرگ‌ترین مجسمه بودای جهان در چین

    http://touristo.ir/wp-content/uploads/2017/01/5874fc8c1540b.jpg


منو عشقم