سلام  

اول سلام و بعد سلام و سپس سلامبا هر نفس ارادت و با هر نفس سلام باید سلام کرد و جواب سلام شدبر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام فرقی نمی کند که کجایی ست لهجه اتاترک سلام ، کرخه سلام و ارس سلام ظهر بلوچ ، نیمه شب کُرد و ترکمن صبح خلیج فارس، غروب طبس سلام بازارگان درد! اگر می روی به هنداز ما به طوطیان رها از قفس سلام "دیشب به کوی میکده راهم عسس ببست"گفتم به جام و باده و مست و عسس سلام معنای عشق غیر سلام و علیک نیستوقتی سلام رکن نماز است، پس سلام! قب

ادامه مطلب  

تولد تولد تولدت مبارک!!  

سلام فرشته ی روی زمینم. سلام ماه من. سلام خانوم خوشگلم سلام زندگیم. سلام معنا دهنده ب زندگیم. سلام عشق دهنده ب وجودم. سلام بهترین کسم. سلام خانوم خوشگلم. سلام فاطمه ی من
از وقتی ک یه فرشته از فرشته ی تو آسمونا کم شد و تو اومدی پایین یه وظیفه رو دوشت گذاشته شد. هر چند سقوط فرشته از آسمونا خیلی سخته ولی تو اینو بخاطر من تحمل کردی عشقم تا ب وظیفت برسی
وظیفه ی تو عاشق کردن من بود. الان من عاشق توام. هیچی رو ندیدم و نمیبینم جز تورو فاطمه ی من.ممنونم ک این

ادامه مطلب  

اربعین حسینی  

جاماندگان قافله اربعین سلام
ای حامیان مکتب هل من معین سلام جاماندگان قافله اربعین سلام قومی پیاده بر حرم یار می روند حسرت کشان قبر امام مبین سلام زینب چه کرده با دل مشتاق شیعیان گویند زائران همه،  بانوی دین سلام زینب اگر نبود شکوهِ شرف نبود او را دهد فرشته ز عرش برین سلام زینب اگر نبود کنون کربلا نبود ازاو به ما رسیده شکوه آفرین سلام آداب اربعین و زیارت نوشته شد زینب به شه چو داد به صوت حزین سلام اسلام را سلام جهت دار زنده کرد لبیک بود معن

ادامه مطلب  

عشق زیبای من...  

به تو ای سرکش مغرور  دل آزار ، سلام ! رهزن و راهبر و قافله سالار ، سلام !ای که چشمان تو صد فتنه در انداخته ،بر!مسجد و میکده و خانه وبازار ،سلام!  ماه منظومه دل ،اختر زیبای فلک ! آفتاب سحری شمع شب تار ،سلام !  شاعر و شعر و شعور و شرر  و شمس وشفا   کوه و دریا و زمین آینه کردار ، سلام ! کفر و دین در نگهت ،خلقت شیطان وخدا   آیه و و سوسه و حجت و انکار و سلام !   بی شک ، اصرار ازل ،سلسله ی موی تو است  مطلع و مقطع وگنجینه ی اسرار ،سلام   صمنا ! ماه وشا! م

ادامه مطلب  

سلام  

سلام شب به خیر دوست خوبم خوبی خوشی 
چه خبر ؟ از خودت الان کجایی چکار میکنی

ادامه مطلب  

سلام  

سلام شب به خیر دوست خوبم خوبی خوشی 
چه خبر ؟ از خودت الان کجایی چکار میکنی

ادامه مطلب  

تصویرگاه دویست و پنجاه و یک  

برف نو! برف نو! سلام، سلامبنشین، خوش نشسته‌ای بر بامپاكی آوردی ای امید سپیدهمه آلودگی‌ست این ایامراه شومی‌ست می‌زند مطربتلخواری‌است می‌چكد در جاماشكواری‌ست می‌كشد لبخندننگواری‌ست می‌تراشد نامشنبه چون جمعه، پار چون پیرارنقش هم رنگ می‌زند رساممرغ شادی به دامگاه آمدبه زمانی كه برگسیخته دامره به هموار جای دشت افتادای دریغا كه برنیاید گامتشنه آن جا به خاک مرگ نشستکاتش از آب می‌کند پیغامکام ما حاصل آن زمان آمدکه طمع برگرفته‌ایم از ک

ادامه مطلب  

سلام  

سلام شب بخیر خسته نباشی خوبی راستش تازه برگشتم خونه پیش رفیقام بودم 
تا رسیدم وبلاگ رو باز کردم دیدم پیام دادی 
فردا نمیریم

ادامه مطلب  

سلام  

سلام شب بخیر خسته نباشی خوبی راستش تازه برگشتم خونه پیش رفیقام بودم 
تا رسیدم وبلاگ رو باز کردم دیدم پیام دادی 
فردا نمیریم

ادامه مطلب  

رحلت پیامبر اکرم وشهادت امام حسن  

اى خاتم مهربانى و عشق!
سلام بر تو که گام هاى مهتابى ات شب هاى جهل بشر را به جاده هاى راستى کشاند!
یا رسول الله!
مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد، اما با تکرار صلوات بر تو، نور حضورت را در قلب خود احساس مى کنیم. 
یا رسول الله!
با غروب آفتاب تو، کعبه تا قیامت سیه پوش گشته و زمزم، اشک عزا به رخسار مکه مى ریزد.
سلام
غریب تر از هر غریب!
سلام
مزار بی چراغ، تربت بی زایر، بهشت گمشده!
سلام
آتشفشان صبر، چشمان معصوم، بازوان مظلوم، زبان ستمدیده!
سلام
سی

ادامه مطلب  

السلام علیک یا اباعبدالله  

..... و چه زیبا فرمود حضرت ولی عصر (عج) که:
سلام بر آن گریبان هاى چـاک شده، سلام بر آن لب هاى خشکیده، سـلام بر آن جان هاى مُستأصل و ناچار ، سـلام بر آن ارواحِ (از کالبد) خارج شده ، سلام بر آن جسـدهاى عـریان و برهـنه ، سـلام بر آن بدن هاى لاغر و نحیف ، سلام بر آن خون هاى جارى ، سلام بر آن اعضاىِ قطعه قطعه شده ، سلام بر آن سرهاىِ بالا رفته (بر نیزه ها)، سلام برآن بانوانِ بیرون آمده (از خیمه ها)، سلام بر حجّتِ پروردگارِجهانیان - زیارت ناحیه مقدسه
..... و ای ح

ادامه مطلب  

احمد شاملو  

برف ِ نو، برف ِ نو، سلام، سلام!بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام.پاکی آوردی ــ ای امید ِ سپید!همه آلوده‌گی‌ست این ایام.راه ِ شومی‌ست می‌زند مطربتلخ‌واری‌ست می‌چکد در جاماشک‌واری‌ست می‌کُشد لب‌خندننگ‌واری‌ست می‌تراشد نامشنبه چون جمعه، پار چون پیرار،نقش ِ هم‌رنگ می‌زند رسام.مرغ ِ شادی به دام‌گاه آمدبه زمانی که برگسیخته دام!ره به هموارْجای ِ دشت افتادای دریغا که بر نیاید گام!تشنه آن‌جا به خاک ِ مرگ نشستکآتش از آب می‌کند پیغام!کام ِ ما ح

ادامه مطلب  

سلام برنامی که روشنای ملکوت است  

سلام بر نامی که روشنای ملکوت است. سلام بر واژه ی سرخی که خون، به
شهادتش ایستاده است و خورشید را به گواهی صداقت خویش می خواند.
سلام بر نسیم نور پرور و عطش زای آن ظهر؛ ظهری که لبریز از صدای مرثیه سرایی
 اقاقی ها شد.
سلام بر ماه و خورشیدی که نقطه ی عطفشان، خون است.
سلام بر بغضی که شکننده تر از شیشه، در دل ابر می شکند.
سلام بر یاقوت، که قطره قطره، از چشمان آسمان فرو می ریزد و فریاد می کند
 غربت کاروان کربلا را.
سلام بر زمین، که ترانه ها می سرا

ادامه مطلب  

که سرما سخت سوزان است  

 
برف نو! برف نو! سلام، سلام
بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام
 
پاكی آوردی ای امید سپید
همه آلودگی‌ست این ایام
 
راه شومی‌ست می‌زند مطرب
 تلخواری‌است می‌چكد در جام
 
اشكواری‌ست می‌كشد لبخند
ننگواری‌ست می‌تراشد نام
 
شنبه چون جمعه، پار چون پیرار
نقش هم رنگ می‌زند رسام
 
مرغ شادی به دامگاه آمد
به زمانی كه برگسیخته دام
 
ره به هموار جای دشت افتاد
ای دریغا كه برنیاید گام
 
تشنه آن جا به خاک مرگ نشست
کاتش از آب می‌کند پیغام
 
کام ما حاصل آن زمان آم

ادامه مطلب  

سلام ای شب معصوم  

صدای پای شب در گوشم پیچیده است
بی خوابم می‌کند و برمی‌خیزم
صدای زمزمه‌های شب را می‌شنوم که به سلام صبح کاذب علیکی می‌گوید و کم‌کمک به کنج اتاق می‌خزد. 
برمی‌خیزم صبح صادق می‌آید
پیامکی به شب داده و بوی گام‌هایش می‌آید...

ادامه مطلب  

سلام به همه دوستای قدیمی  

سلام به همه دوستای گلم 
امیدوارم همهگی خوب و سالم باشین و ایام به کامتون باشه و در سایه خدا همگی موفق باشین 
من برگشتم به امید خدا که باشم دیگه از این به بعد
پس مثل قدیما بهم سر بزنین و نظراتتونو بگین و منم بتونم از مطالب ارزشمند و قشنگتون استفاده کنم
یا علی ( ع ) 
 

ادامه مطلب  

سلام  

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت معلمان و دانش آموزان منطقه راز و جرگلان. این وبلاگ جهت توسعه آموزش و بهره گیری بیشتر از مطالب مفید و سودمند ایجاد شده است. شما می توانید سوالات و مشکلات خود ، در حوزه فیزیک و شیمی را با ما در میان بگذارید. همچنین از ایده ها و نظرات شما بهره می جوییم.

ادامه مطلب  

 

سلام مریم عزیز 
سلام دوستان گل 
مریم جونم گوشی من آندروید نیست و نمیتونم تلگرام رو روش نصب کنم . روی تبلت دارمش ولی به خدا وقت نمی کنم سر بزنم . شاید دو سه ماهی یکبار یه نیم نگاهی بندازم 
ممنون از احوالپرسیتون 
به امیدی راه اندازی و رونق مجدد وبلاگهامون

ادامه مطلب  

السلام علیک یا حضرت صاحب الامر و الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف  

سلام آقای خوبیها/سلام ای بهترین بابا/سلامی از روی اخلاص/به تو ای پسر زهرا(سلام الله علیها)
امروز روز شماست آقای خوبم.خدا کند در این هفته که گذشت از من راضی بوده باشی و با دیدن پرونده ی اعمالم٬شرمنده نشده باشی
امیدوارم بتونم یک سرباز خوب برای شما باشم
هر روز بر رسم احترام و ادب برایتان دعای فرج میخوانم.خودتان فرموده بودید که شما برای فرج من دعا کنید و من هم برایتان دعا میکنم.الوعده وفا ارباب.حالا نوبت شماست تا برای سر به راه شدنم و حسینی ماندنم

ادامه مطلب  

 

واقعیت این است. اینکه آدم ها وقتی به شما نیاز دارند به سراغتان می آیند. وقتی گوشی شما زنگ میخورد،میفهمید کسی با شما کاری دارد،وقتی از یک شماره ناشسناس در تلگرام پیامی میبنید یعنی کسی با شما کاری دارد.وقتی کسی زنگ خانه شما را میزند یعنی کاری دارد. وقتی در دانشگاه یک فردی که تا حال یک بار با او سلام و علیک نکرده اید، یا اصلا سلام کرده اید و به سختی جواب سلام شما را داده و یکهو می آید طرفتان و علاوه بر سلام از شما میپرسد خوبی؟ یعنی کاری با شما دارد.

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ فیلم جدید سلام بمبئی با صدای بنیامین بهادری با کیفیت عالی  

دانلود آهنگ فیلم سلام بمبئی از  بنیامین بهادری,
دانلود آهنگ تیتراژ فیلم سلام بمبئی با صدای بنیامین,دانلود آهنگ بنیامین بهادری تیتراژ فیلم سلام بمبئی,دانلود آهنگ فیلم سلام بمبئی,دانلود آهنگ جدید بنیامین برای فیلم سلام بمبئی ,دانلود آهنگ بنیامین بهادری برای فیلم سلام بمبئی, فیلم سلام بمبئی , بنیامین بهادری,دانلود تیتراژ فیلم سلام بمبئی,آهنگ فیلم سلام بمبئی, جدیدترین خبر از فیلم سلام بمبئی,دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادر

ادامه مطلب  

شاهراً سیفی  

سلام
آدمیزاد كلا موجود جالبی ست چه این كه از سنخ آنها باشم و چه نیاشم. اما حالا كه علی الظاهر هستم، این جالب بودن را بیشتر و بهتر می فهمم. در بین این همه اتفاق خوب و بد یك هو یك بیت حال آدمیزاد جماعت را عوض می كند یا یك سلام و علیك با یك راننده اتوبوس یا یك شیركاكائو كه از دكه روزنامه فروشی می شود خرید!
آدمیزاد جالب است چون دیوانه است! اگر منطق داشت یا دیوانه نبود حالش طبق منطقی عوض می شد ولی این نبودن منطق یا بی منطق بودنش جالبش كرده.
شاید این سطر

ادامه مطلب  

سلام خداي باحالم  

سلام خداجونم، امروز با ممرضاومجیدورفیقش و پری رفتیم عورس خیلی خوب بود, جای عزیزدلم خالی بودولی خیلی خوش گذشت, خدایا مرسی مرسی ک این خوشیارو برام رقم زدی, مرسی ک ب فکرمی, مرسی ک هستی خدایاشکرت خدایا بازم هوامو داشته باش, مرسییییی دوسست دارم وحشتناک

ادامه مطلب  

اره خود را تیز کردم  

سفر خوبی بود جای همه دوستان خالی به خصوص ساکنان تهران و کرج که از دودودم شهر کلافه و خسته اند. جای شما خالی دریا خوب بود و سلام رسوند . اولین دسته ی مه لایه لایه شب هم همینطور . جنگل رنگی اسمان ابری رود خروشان و بوی شمال سلام رسوندند سبزه های لای چمن ساحلی هم انهاییکه روی زمین بودند هم اونهایی که توی سبد مرد ماهیگیر انباشته شده بودند و میگفت این سبزی رو به شامی میزنند و میخورند حتی پونه لب رودخانه هم سلامرسوند و یا شکوفه الوچه که ناباورانه از دل

ادامه مطلب  

حی علی ایران (خداحافظ کربلا)  

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا مَوْلایَ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا صَفْوَةَ اللهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا خَالِصَةَ اللهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا قَتِیلَ الظَّمَاءِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا غَرِیبَ الْغُرَبَاءِ السَّلامُ عَلَیْکَ سَلامَ مُوَدِّعٍ لا سَئِمٍ وَ لا قَالٍ فَإِنْ أَمْضِ فَلا عَنْ مَلالَةٍ وَ إِنْ أُقِمْ فَلا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللهُ الصَّابِرِینَ لا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِ

ادامه مطلب  

فیلم سلام بمبئی با خلاصه داستان و بازیگران ایران و هند  

موضوع داستان فیلم سلام بمبئی با بازی محمدرضا گلزار,بنیامین بهادری و دیا میرزا به همراه پشت صحنه فیلم و عکسهای خاص دیده نشده سلام بمبئی همه در سایت گلزاریا قرار دارد 
فیلم سلام بمبئی محمدرضا گلزار
خلاصه داستان فیلم سلام بمبئی :
«سلام بمبئی» ملودرامی عاشقانه بوده و داستان آشنایی یک دختر هندی و یک پسر ایرانی را روایت میکند که هر دو دانشجوی پزشکی هستند و درگیر اتفاقات پیچیده ای می شوند .
بازیگران فیلم سلام بمبئی :
بازیگران ایرانی : مح

ادامه مطلب  

سلام شهرزاد جون  

سلام عزیزم. بعد از مدتی بالاخره من و مامان به نتیجه رسیدیم که اسمت رو چی بذاریم. چند تا اسم انتخاب کردیم. اولش نمیدونستیم دختری یا پسری. حدود ده تا اسم بود. تا اینکه مشخص شد تو یه دختر خوشگلی. برای بابایی خیلی مهم بود که توی ترکی اسمت درست تلفظ بشه. ترنم, ارغوان و شهرزاد کاندید اصلی بودن که در نهایت شهرزاد انتخاب شد. قربونت برم شهرزاد جونم. 

ادامه مطلب  

خرید بلیط افتتاحیه فیلم سلام بمبئی در ایران برج میلاد گلزار  

زمان فیلم سینمایی «سلام بمبئی» در ایران و سایر کشورها که به نمایش در می‌آید 104 دقیقه است، در فیلم کلیپ و رقص نداریم و ترانه‌هایی است که 4 خواننده مشهور هندی آن را خوانده‌اند.
افتتاحیه فیلم سینمایی «سلام بمبئی» قرار است در برج میلاد برگزار شود و همچنین قیمتی نزدیک به 300 هزار تومان دارد.گلزاریای محمدرضا گلزار

ادامه مطلب  

سلام و عرض ادب :|  

خب، یکی از دلایلی که من اینجا رو برای نوشتن انتخاب کردم این بود که میتونستم ناشناس باقی بمونم. میدونی؟ خیلی حرفا هست که حتی به نزدیک ترین دوست و رفیقاتم نمیتونی بزنی، برفرضم که زدی، کسی درکت نمیکنه، کسی برات دل نمیسوزونه! وقتی اینجا مینویسم نگران نیستم کسی از رازم سردربیاره، حرفامو بشنوه و درددلامو جای دیگه بازگو کنه .. خلاصه که میخوام اینجارو خونه ی دوم ذهنم بدونم! بی مزاحم، بی دردسر، پر از حرف و گلایه. سلام ذهن دوم من. 

ادامه مطلب  

دوستان دانش آموز سلام  

 دوستان سلام خواهشمندم سئوالات خود را در قسمت نظرات وبلاگ کلینیک پرسش و پاسخ مطح کگنید و منتظر دریافت پاسخ خو از دبیران محترم جغرافیای شهرستان باشید با توجه به محدودیت قالب وبلاگ دترخواست می شود تا سدوالات خود را در بخش نظرات مطرح نمایید .با تشکر گروه جغرافیا

ادامه مطلب  

سلام بر حضرت رقیه (سلام الله)  

 
سلام بر حضرت رقیه (سلام الله)
 
 
سلام اولا سنه ای یول اوسته هی یخیلان
 
سلام اولا سنه ای فاطمه کیمین یورولان
 
سلام اولا سنه عطر یاسی مشامه گلن
 
آتا باشیلا موافق پیاده شامه گلن
 
سلام اولا سنه ای شیرخواری خواب الیین
 
گوزون یوماندا دل ربابی کباب الیین
 
سلام اولا سنه ای سوزلری اورکده قالان
 
کیچیک الینن آتا باشینی قوجاقه آلان
 
سلام اولا سنه ای اودلار ایچده زولفی یانان
 
ایاقلارین یاراسی عمه سینی درده سالان
 
سلام اولا سنه ای سیلینی تحمل ا

ادامه مطلب  

آهای وارثان جهل و ظلم ، این امام باقر است  

چهار ساله است و مثل کاروانیان مسافر است چهارساله است و شاهد غمین ترین مناظر استبنا به کربلا رسیدن است، کربلا رسیدنی است بنا به داغ دیدن است ، دیده و شکسته خاطر استامام زاده است و خود امام ، از نبی بر او سلام مخاطب سلام ، او ، مبلّغ سلام ، جابر استبناست وارث گدازه های منبر پدر شود کنون که نسل عنترِ بنی امیّه بر منابر استلهوفها رساله می شوند و تیغها قلم از او آهای وارثان جهل و ظلم ، این امام باقر استنمیشود همیشه گریه را سرود و اشک را نوشت اگرچ

ادامه مطلب  

روزهای خاطره ساز  

سلام
سلامی از جانب یک دوست بر دلدارش
 
سلام من بر تو
 
سلام من بر عشق سال های جوانی ام
 
سلام
 
کاش میتوانستم تمام حرف ها و احساساتم را برایت بنویسم
 
کاش فاصله ای نبود بین حرف های دل و زبان
 
عشق من
 
میخواهم بگویم که روزگار را مجال کمی هست بر داشتن هم
 
تو نیستی
 
دوری از من و من از تو دور
 
و این مرا اذیت میکند
 
گویی سالیان سال از تو دور بوده ام
 
درد جسمت ارام روح من را گرفته
 
بغضی که این چندین روزه بر گلویم نشسته فرو نمی نشیند و ارامم نمیساز

ادامه مطلب  

خرید آنلاین بلیط فیلم سلام بمبئی برای افتتاحیه آذرماه با حضور بازیگران  

خرید بلیت مراسم افتتاحیه فیلم سلام بمبئی با حضور بازیگران اصلی فیلم از جمله محمدرضا گلزار,دیا میرزا,بنیامین بهادری,شایلی محمودی,دهر مندرا,قربان محمدپور.. اخبار فیلم سلام بمبئی را تنها در سایت گلزاریا دنبال کنید .شنبه 13 آذر ساعت 19:30 برج میلاد تهرانقیمت بلیت: 300 هزار تومانخرید بلیت  :
http://cinematicket.org/salammumbai/
 گلزاریای محمدرضا گلزار

ادامه مطلب  

فروش بلیت مراسم افتتاحیه سلام بمبئی 13 آذر با گلزار و بنیامین و هندی  

مراسم فرش قرمز فیلم سینمایی سلام بمبئی در ساعت 20:30 مورخ 13/09/1395 در سالن اصلی همایش های برج میلاد با ظرفیت 1600 نفر برگزار خواهد شد. تعدادی از عوامل و هنرمندان هندی این فیلم با دعوت رسمی تهیه کننده و کارگردان محترم فیلم سینمایی سلام بمبئی در این تاریخ در ایران حضور داشته و در مراسم فرش قرمز شرکت خواهند کرد. همچنین در مراسم فرش قرمز، عوامل و هنرمندان ایرانی فیلم نیز حضور داشته و جمعی از هنرمندان و ورزشکاران محبوب نیز به عنوان میهمان ویژه به این مر

ادامه مطلب  

180  

انکار کردن کار سختیه. اما من دوست داشتن محمدرضا رو انکار میکنم با اینکه نمیدونم از کجا شروع شد. فکر میکردم دوستش ندارم تا اون سه شمبه لعنتی دیدمش.
وااااااااااای بازم حسش تو یه روز سه شمبه به من رسید.
هول شد
نگاهش افتاد به من
برگشت و با دقت بیشتری نگاه کرد
سلام کرد
سلام کردم
و بی هیچ حرفی از پله ها رفت
وقتی اومد دوباره و سر کلاس نشست دزدکی دیدمش. بارها و بارها
اما من بی خدافظی از سر کلاس بلند شدم
رفتم
و هنوز که هنوزه میگم ای کاش خدافظی میکردم
ای کا

ادامه مطلب  

دوباره پنج شنبه  

✨دوباره پنج شنبه و اضطراب ... ✨دوباره پنج شنبه و دل بیقراری ... ✨دوباره پنج شنبه و ... ✨فردا می آیی ... ✨نمی آیی ... ✨چه میشود ... ✨ای دل تو بگو ... ✨می آید ...نمی ..... ✨دوباره این عقل اضطراب دل را بیشتر کرد ... ✨دوباره می پرسد مگر چه کردی؟... ✨دوباره می گوید از آن جمعه تا کنون چقدر دعا کرده ای؟! ... ✨چقدر هم مسیرش شده ای؟! ... ✨راست می گوید،،،، خوب که دقت می کنم ✨می بینم؛ جمعه که تمام شد، گویی انتظارم نیز پایان گرفت ... ✨شنبه من رفتم و دل پر هوسم، من رفتم و د

ادامه مطلب  

مصاحبه  

سلام دوستان بایک روانشناس مصاحبه ای کردم که برای شما هم گذاشتم تا شماهم اطلاعاتی دراین مورد پیداکنید
سلام اقای دکتر
-سلام
-اقای دکترمیخواستم درموردخشونت برام بگین
-خشونت عامل تمام دعواهاودشمنی هاست ودرواقع ویرانگرزندگی هممونه که بایدکنترل بشه
-توی یک ماه اخیرچندنفربه دلیل مشکل خشونت به شمامراجعه کردند؟
-حدود سیزده نفر

ادامه مطلب  

 

                                            سلام گلم سلام به مهربونیات
با آمدنت٬شوق وصالی به دلم حاصل شد
این دل من٬به چراغ پر ز نور دل تو مایل شد
دل من وصف وجودت بشنید و به دلم باز بهار حاصل شد
دگر از محنت ایام جدا گشت و به دل باز بهار حاصل شد
از فزون بودن مهرت٬دل بشکسته من بیدار شد
غم و غصه رخت بربست٬نقش تو در دل من پرگار شد
من ندیده روی تو٬مدهوش رخسارت شدم
از بزرگی و وقارت٬اینسان گرفتارت شدم
خدامون خوب میدونه٬از دل ما خبر داره
که مارو سر راه هم میذار

ادامه مطلب  

 

تمام  

به نام خدا سلام میخام تموم کنم

ادامه مطلب  

66  

 صبح ساعت 6:45 با صدای زنگِ بابا بیدار شدیم!
توو عالمِ خواب و بیداری گوشیو از مامان گرفتم و سلام و احوالپرسی!
رفته بودن کاظمین و زنگیده بود تا ما سلام بدیم!
السلام علیک یا جوادالاءمه (ع)
السلام علیک یا امام موسی کاظم (ع)
به حرفای دلِ باباجونم خوب گوش کنید ... :)
 
+ الان ساعت 15:20 و من از مدرسه اومدم و 
مامان میگه بابا رفتن سامرا!
و من میترسم از این رفتن!
کاش هیچ اتفاقِ بدی نیفته ان شالله
خدایا بابامو به خودت میسپارم....
خیلی خیلی خیلی مراقبش باش
آمــیـــ

ادامه مطلب  

زیبا سلام ...  

روزها را برگ برگ شمردیم ...
فصلها را دویدیم ..تا صبح دویدیم .. تا درخت .. تا آب .. تا پرنده ...تا خورشید ..
تا به تو برسیم ای صبح فروردینی ،، که ناگهان زیبا هستی ...
زیبا سلام ... زیبا سلام ،، هوای حوصله ابریست ..
چشمی از عشق ببخشایم .. تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا ...
+محمد رضا عبدالملکیان 
++اگر علاقه مندید که لطافت این شعرو احساس کنید بهتره با صدای جذاب و شیدایی کننده ی وحید جلیلوند عزیز امتحانش کنید ...
+++حرف از وحید جلیلوند عزیز و دوستداشتنی شد و میخوام ا

ادامه مطلب  

امروز...  

 به نام زیبای جاودانه
سلام برصاحب عصر وزمان
سلام امیرحسین عزیزم می خواستم مطالب اون تقویمی روکه از قبل از بدنیااومدنت برات نوشتم اینجاپیاده کنم
اما دیدم این کارباعث می شه این روزهاتو فراموش کنم
همه ی عشق مادربه وجودبچه هاشه.
امروز فاطمه ی دایی جون بدنیااومد
وبه اصرارازم خواستی این روزروثبت  کنم
اون لحظه که شنیدم انگاردنیاروبهم دادن
این فقط لطف خدابوده وهیچکی نمی دونه
بچه هاموهبت خاص خداهستن یاشاید هم شانس زندگی آدمها
ومن آدم خوش شانسی ب

ادامه مطلب  

خاطره fateme خانم  

دوباره سلام

ادامه مطلب  

جزوات طلایی آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران  

جزوات طلایی آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران
قیمت 5000 تومان
توضیحات دانلود
دانلود پاورپوینت فهم سرمایه گذاری(فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تر...
قیمت 2500 تومان
توضیحات دانلود
خلاصه کتاب روانشناسی بالینی فیرس
قیمت 3000 تومان
توضیحات دانلود
کامل ترین نمونه پروژه مهر مدارس 96-1395
قیمت 5000 تومان
توضیحات دانلود
کرک نرم افزار PVsyst V6.43-PREMIUM
قیمت 10000 تومان
توضیحات دانلود
ESIAtalk.v2.3.1 اسیا تالک ساخت شماره مجازی
قیمت 1090 تومان


ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1