کودکی  

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !!!ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ ...ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ ...ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ ...ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ ...ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ ...ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ...ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ...ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ !

ادامه مطلب  

اگر بزرگ نمیشدم  

کاش بزرگ نمیشدم
اگر من بزرگ نمی شدم ، پدربزرگ هنوز زنده بود
اگر من بزرگ نمی شدم ، موهای مادرم سفید نمیشد
اگر من بزرگ نمی شدم ، مادربزرگ در ایوان خانه باز می خندید
اگر من بزرگ نمی شدم ، تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بود
اگر من بزرگ نمی شدم ، غروب جمعه برایم دلگیر نبود
اگر من بزرگ نمی شدم ، هیچوقت نمی دیدمت و دلم برایت تنگ نمیشد
ای کاش من همیشه کودک می ماندم
چقدر گران تمام شد بزرگ شدن من

ادامه مطلب  

 

بزرگ شدیم و فهمیدیم که دوا، آب میوه نبود.
 
بزرگ شدیم و فهمیدیم که پدر همیشه با دستان پر باز نخواهد گشت آنطور که مادر گفته بود.
 
بزرگ شدیم و فهمیدیم که چیزهای ترسناک تر از تاریکی هم هست!
 
بزرگ شدیم به اندازه ای که فهمیدیم پشت هر خنده ی مادر هزار گریه بود و پشت هر قدرت پدر یک بیماری نهفته!
 
بزرگ شدیم و فهمیدیم که مشکلات ما دیگر در حد یک بازی کودکانه نیست!
و دیگر دستهای ما را برای عبور از جاده نخواهند گرفت!
 
بزرگ تر که شدیم، فهمیدیم که این تنها ما

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 37 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 3 آذر 95  

دانلود قسمت 37 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 3 آذر 95
دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 37 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود رایگان قسمت 37 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 37 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 37 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 37,دانلود قسمت 37سریال رویای فرمانروای بزرگ کم حجم,
 بازیگران

ادامه مطلب  

بزرگ شدیم  

بزرگ شدیم و فهمیدیم دارو آب میوه نبود . . .
 بزرگ شدیم و فهمیدیم پدربزرگ دیگه هیچوقت برنخواهد گشت . . . 
بزرگ شدیم و فهمیدیم چیزهای ترسناک تر از تاریکی هم هست . . . 
بزرگ شدیم به اندازه ای که فهمیدیم پشت هر خنده مادر هزار گریه بود و پشت هر قدرت پدر یک بیماری نهفته بود . . .
بزرگ شدیم و فهمیدیم سختگیری مادر عشق و غضب پدر محبت بود . . .
بزرگ شدیم و فهمیدیم برای رویاهامون چقدر چیزهای خوب را از دست دادیم . . .
اما حالا که آن چیزها را ازدست داده ایم بیایید از دا

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 36 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 2 آذر 95  

دانلود قسمت 36 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 2 آذر 95
دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 36 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود رایگان قسمت 36 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 36 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 36 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 36,دانلود قسمت 36سریال رویای فرمانروای بزر

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 39 رویای فرمانروای بزرگ  

دانلود قسمت 39 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 5 آذر 95
 دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 39 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود رایگان قسمت 39 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 39 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 39 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 39,دانلود قسمت 39 سریال رویای فرمانروا

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 38 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 4 آذر 95  

دانلود قسمت 38 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 4 آذر 95
 دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 38 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود رایگان قسمت 38 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 38 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 38 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 38,دانلود قسمت 38سریال رویای فرمانروای

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 47 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 13 آذر 95  

دانلود قسمت 47 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 13 آذر 95
 
دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 47 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود رایگان قسمت 47 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 47 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 47 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 47 ,دانلود قسمت 47 سریال رویای فرمانروای بزرگ ک

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 46 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 12 آذر 95  

دانلود قسمت 46 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 12 آذر 95
 دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 46 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود رایگان قسمت 46 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 46 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 46 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 46 ,دانلود قسمت 46 سریال رویای فرمانروای بزرگ کم

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 45 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 11 آذر 95  

دانلود قسمت 45 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 11 آذر 95
 
  دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 45 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ قسمت 45 ,دانلود رایگان قسمت 45 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 45 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین قسمت 45 ,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 45 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 45,دانلود قس

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 42 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 8 آذر 95  

دانلود قسمت 42 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 8 آذر 95
 دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 42 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ قسمت 42 ,دانلود رایگان قسمت 42 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 42 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین قسمت 42 ,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 42 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 42,دانلود قسمت 4

ادامه مطلب  

قاطی آدم بزرگ ها  

تولدش بود، پرسیدم بزرگ شدی؟  گفت بزرگ شدن یعنی چه؟  گفتم یعنی مثل آدم بزرگ ها شده باشی بعد دیدم دیگر نمیتوانم بگویم هیچ نسبتی با آدم بزرگ ها ندارم. یک زمانی نگران بودم، هی توی دلم آشوب بود که پس چرا بزرگ نمیشوم من، چرا هنوز که بیست ساله ام، چرا هنوز که بیست و دو ساله ام، بزرگ نشده ام؟ نکند همیشه همینطور کوچک بمانم، نکند وقتی شد سی سالم، سی و هشت سالم، باز هم قاطی آدم بزرگ ها نشده باشم؟  اما همان شب بود که دیدم رگه هایی از بزرگ شدن در من دمیده اس

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 41 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 7 آذر 95  

دانلود قسمت 41 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 7 آذر 95
 
 
  دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 41 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ قسمت 41 ,دانلود رایگان قسمت 41 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 41 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین قسمت 41 ,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 41 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 41,دانل

ادامه مطلب  

فراموشی سفید  

روح کوچک انسانی از روح بزرگ اسمانی گرفته شد
روح بزرگ همه چیز داشت و بی نقص
روح کوچک اما یه چیز خاص به اسم فراموشی داشت
ما یک روح نسیان شده هستیم. ما میتوانیم فراموش کنیم
یک فراموشی بزرگ و یک سوال بزرگ
چرا ما فقط فراموش میکنیم
 

ادامه مطلب  

پاداش  

وقتی ناگهان اندوه سنگینی وارد شده است ....وقتی ناگهان رنج عمیقی وارد شده است .......
بسادگی این به بدین معناست كه حالا ،فضایی بیشتری در خودت داریواول باید هزینه داشتنش را بپردازیو این چنین قلبت ،بزرگ و بزرگ تر شده استو در ادامه به همان اندازه شادی و سرور ناب ،دریافت خواهی كردهنگامی كه بار الكتریكی محتوایی فضای وارد شده درونت كه می تواند هر نوعی از رنج نیز باشد ،تخلیه شد ،فضا خالی شده است و دل بزرگ برای جشن بزرگ ،آماده شده استبنابرین ارزش آن را د

ادامه مطلب  

727.صبر  

سکوت هنر انسان های بزرگ است اگر صبوری را با خود همراه داشته باشد.که داشتن فضیلت های ناچیز در زمانه ای بی رنگ و سراسر سردی و یاس،جز حرکتی آرام در مسیری ناهموار،نتیجه ای ندارد.پس بزرگ باش و بزرگوارانه عمل کن....که از میان قرن ها آدم،تنها تعداد کمی هنوز زنده اند.از این میان،صبر هم تو را بزرگ می کند....حتی صبر مقابل خودت.

ادامه مطلب  

پیدا شدم از روزی که در تو گم شدم  

چه بزرگ شده ام از روزی که روحم در ذره ذره ی رنج های عشق تو فرسود و چه بزرگ شده ام از روزی که درصدد کشف تو برآمدم.انگار تمام نقص هایم را در آیینه ی چشم های تو دیدم و تصویر نیمه تمام من با دیدن طرح کامل شخصیت تو به کمال رسید.چه بزرگ شدم از آن روز که خونم با تو عجین شد و چه پیدا شدم از روزی که در تو گم شدم.

ادامه مطلب  

درد دل  

وای محمدم میدونی چی گفتی بعد از 6 سال،دلم شکست محمد بد شکست
گفتی: من بزرگ شدم اسما ،من عوض شدم اسما
یعنی حالا که بزرگ شدی این عمر 6ساله من که باتو بودم هیچ،
منم بزرگ شدم اما عوض نشدم اما احساسم همونه عوض نشده،
کاش به اندازه ای که بزرگ میشدی دلت کوچک نمیشد
 

ادامه مطلب  

1  

غولک عزیزم سلام
بابا غولکی..من تصمیم دارم که بزرگ بشم
بابا غولکی عزیزم..
من بزرگ شدم.درسته؟
و وقتی آدم بزرگ میشه..دیگه خجالت کشیدن چیز بی معنی ایه!
دیگه فکر کردن به اینکه اون آدمی که دیگران پی اش هستن هستم یا نه..چیز زشتیه!
مگه نه بابا غولکی؟
وقتی آدم بزرگ شده
دیگه اینکه پی یه آدم باشه که براش همه چیزو یوهویی درست کنه..کنارش باشه..کمکش کنه..بی معنیه!
چون خودش بزرگ شده و باید بتووووووونه از همه کاراش بربیاد!
آدمی که بزرگ شده..وقت کم نمیاره و انجام هی

ادامه مطلب  

 

معلوم نیست اینجا کجاست؟!از یک طرف آدم حس میکند مهد کودک و از یک طرف دوره قرآن(جمع بزرگ ترها)ست!و من این میان سرگردان!
چشمانم با حسرت سمت بچه هاست،هی میگوید برو...برو...اما "چیزی"به اسم بزرگ شدن دست مرا گرفته ول نمیکند!کاش به او دست نمیدادم!

ادامه مطلب  

كودكم.....  

ﮐﻮﺩﮐﻢ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﭙﻮﺵ ...ﺗﻼﺵ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﺖ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻤﺎﻥ ...ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻤﺎﻥ...ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﻢ ﺩﺭﺩ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﻢ ﺭﺍ ...ﻋﺮﻭﺳﮑﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮ ...ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺑﺪﺍﺭ ...ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ...ﺗﻮ ...ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺮﻭﺳﮑﻬﺎ ...ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ...ﮐﻮﺩﮐﻢ ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ ...ﺍﻣﺎ...ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻭﺭﺩ ...ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋ

ادامه مطلب  

تفاوت آدم های بزرگ;کوچک ومتوسط  

آدم های بزرگ ، متوسط ، کوچکآدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویندآدم های متوسط درباره چیزها سخن می گویندآدم های كوچك پشت سر دیگران سخن می گویندآدم های بزرگ درد دیگران را دارندآدم های متوسط درد خودشان را دارندآدم های كوچك بی دردندآدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینندآدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستندآدم های كوچك عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینندآدم های بزرگ به دنبال كسب حكمت هستندآدم های متوسط به دنبال كسب دانش هستندآدم های كوچك به د

ادامه مطلب  

کاش کودک بودیم  

 
کوچیک که بودیم چه دل های بزرگی داشتیم اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم...  کاش دلهامون به بزرگی بچگی بودکاش همون کودکی بودیم که حرفهاش   رو از نگاهش می توان خوند...  کاش برای حرف زدن  نیازی به صحبت کردن نداشتیم کاش برای حرف زدن فقط نگاه کافی بود  کاش قلبها در چهره بود  اما اکنون اگه فریاد هم بزنیم کسی نمی فهمه    و دل خوش کرده ایم که سکوت کرده ایم...  دنیا رو ببین...   بچه که بودیم از آسمون بارون می اومد   بزرگ که شدیم از چشمامون میاد!   بچه که بودی

ادامه مطلب  

پاورپوینت مدرسه جده بزرگ اصفهان  

پاورپوینت مدرسه جده بزرگ اصفهاندانلود پاورپوینت در مورد مدرسه جده بزرگ اصفهان، در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مدرسه، تاریخچه مدرسه، موقعیت جغرافیایی، پلان طبقه اول، كاشیكاری هفت رنگ سر در حجره ها، تصاویر، منابعاصیل فایل

ادامه مطلب  

پکن بزرگ ترین شهر چین  

پکن پایتخت کشور چین و شهری مدرن با آثار تاریخی و کهن است. این شهر با تاریخ سه هزار ساله اماکن تاریخی چون دیوار بزرگ چین و شهر ممنوعه را در خود داده است. شما وقتی تور پکن را انتخاب می کنید و پا به این شهر می گذارید، به یکی از پرجمعیت ترین و بزرگ ترین شهرهای جهان قدم گذاشته اید.
 
 

ادامه مطلب  

رکود بزرگ اقتصادی  

رکود بزرگ اقتصادی از سال ۱۹۲۹ تا اواخر ۱۹۳۰ وجود داشت. در طی این مدت، افت بزرگ در تجارت و سایر شاخص‌های اقتصادی دیده شد. عدم وجود تجارت آزاد توسط بسیاری به عنوان یک عامل اصلی رکود در نظر گرفته شد. فقط در طول جنگ جهانی دوم رکود اقتصادی در ایالات متحده به پایان رسید

ادامه مطلب  

درس زندگی  

گاهی داستان زندگی بقیه میشه رویای زندگی ما..
اما در واقع هرکس زندگی خودشو داره و نمیشه رویای زندگی بقیه رو در سر داشت..
بهتره رویا پردازی رو کنار بذاریم و ببینیم زندگی چی برامون در نظر گرفته.. شاید داستان ما خیلی بهتر باشه..
..................................................................................................
کتابا بهم یاد دادن که آدمای بزرگ بخاطر اینکه از اول هدفای بزرگ داشتن بزرگ نشدن. .بخاطر این بزرگن که درست زندگی کردن..
باید در وهله اول درست زندگی کنیم تا اینکه خودمونو بخ

ادامه مطلب  

درس عبرت!  

آدم وقتی یه اشتباه چه کوچیک چه بزرگ  توی زندگیش میکنه بایدباهاش برخوردبشه تادیگه تکرارش نکنه ویااشتباهی بزرگ ترانجام نده :)
 
+موهاموکه تاکمرم بودروباقیچی کوتاه کردم تاسرشونم!
-یاحسین ،شرمنده وجامانده ام...
+آهنگ دل خون محسن چاووشی زیباست !

ادامه مطلب  

سخنان زیبااز بزرگان  

اگر خواستی بزرگ باشی اول کوچک بودن را تجربه کن.(اندیشه هندی)   یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است.   کسی که به وقت توانستن نخواست، وقت خواستن هم نتوانست.   به من بگو با چه کسی دوست هستی تا بگویم چطور آدمی هستی.  (امرسون)
یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن. (فرانکلین)   خداوند کوه های عظیم را پر از چشمه می کند، پس قلب های بزرگ هم پر از اشک هستند.   شادیهای كوچك را به امید خوشبختیهای بزرگ از دست نده.   خوشبختی توپی است که وقتی می غلطد دنب

ادامه مطلب  

چله زمستان در جعفرجن  

چله بزرگ زمستان در جعفرجن از آغاز زمستان که برابر است با آغاز دی ماه شروع می شود و مدت آن چهل روز است که به چله بزرگ یا چله ((گُتو)) معروف است. چله در اصطلاح به معنی چهل می باشد یعنی 40 روز، معمولا عمده سرما در چله بزرگ است. قدیمی ها معتقد بودند با تمام شدن چله بزرگ، کمر زمستان شکسته می شود و بعد از این زمستان رو به ضعیف شدن می گذارد و از سوز و سرما کاسته می شود. چله کوچک زمستان از شب دهم بهمن ماه تا پایان بهمن ماه که مدت آن بیست روز است را چله کوچک یا (

ادامه مطلب  

آپارتمان ۸۳ متری واقع در فاز ۴  

آپارتمان ۸۳ متری واقع در فاز ۴ مجتمع بنفشه (۱۱ واحدی)طبقه سوم.آسانسور.انباری ۸متری..پارکینگ اختصاصی مسقفکابینت فول mdf .کف سرامیک.کمد دیواری بزرگپکیج نصب.کولر گازی.۳ سال ساخت..پنجره ها دوجداره upvcمتری ۱۹۸۰ تومانفاز۴ اندیشه. مجتمع بنفشه. روبروی بازار بزرگ ایرانی اسلامی۰۹۳۶۳۷۶۹۳۵۶ سعادتی
west14parse@ کانال تلگراماملاک بزرگ پارسه اندیشه فاز یک

ادامه مطلب  

هنر سیر و سفر / آلن دوباتن  

تعجب نکن که اوضاع بر وفق مراد تو نچرخیده، جهان هستی از تو بزرگ‌تر است. تعجب نکن که نمی‌فهمی چرا دنیا به کام تو نمی‌گردد زیرا تو عمق منطق طبیعت را درک نمی‌کنی. ببین در برابر یک کوه چه اندازه حقیری. بپذیر آنچه را از تو بزرگ‌تر است و تو نمی‌فهمی.

ادامه مطلب  

دانلود کتاب دانستنیهای فضا  

جهان شامل هر آن چیزی است که می شناسیم و فراتر از آن. اندازه آنقدر بزرگ است که تصور آن برای ما دشوار است. البته، بسیاری از اخترشناسان بر این باوراند که ۱۴ میلیارد سال پیش، جهان هزاران برابر کوچکتر از ته یک سوزن بوده است. این نقطه بسیار کوچک ناگهان در رویدادی به نام انفجار بزرگ منفجر شده است. پس از این انفجار جهان، بزرگ شد و همچنان در حال بزرگتر شدن است.
 

ادامه مطلب  

کاش میشد خدارا بغل کرد  

گاهی آنقدر پر میشوی از زندگی و از لذت های کوچک و خوشبختی های بزرگی که برایت میسازد و کتابها و آدم ها و لباس های رنگی ات حتی که باعث می شوند بپری به آسمان و یک بوسه ی بزرگ بچسبانی روی گونه ی خدا و بابت همه ی دلخوشی های کوچک و بزرگ محکم ببوسی اش
اینطوری :-*

ادامه مطلب  

این برد رابه روح بلند منصورخان تقدیم می کنیم  

دروازه بان استقلال پس از بازی با صبا گفت: خوشحالم جلوی روح پورحیدری شرمنده نشدیم.به گزارش کاپ؛ مهدی رحمتی در اینستاگرام خود نوشت: امروز، خیلی روز سختی بود. بعد از انقلاب، امروز اولین باری بود که استقلال بدون خالقش به میدان رفت و استقلال بزرگ، پدرش منصورخان را در کنار خودش نداشت. استقلال بزرگ و دو ستاره طلاییش حاصل زحمات و تحمل سختی های منصور خان است.خوشحالم جلوی روح اون مرد بزرگ و بی ادعا شرمنده نشدیم و این پیروزی رو به همراه همه هواداران عز

ادامه مطلب  

یک روز بعد از بزرگ شدن و زندگی دوباره تولدم مبارک  

یک سال دیگه هم گذشت نمیدونم چی باید گفت ?
نمیدانم یک سال بزرگ تر شده ام یا یکسال پخته تر 
آری یک سال بزرگ تر شدم با تجربه ها بیشتر اما هیچ تغییری نکرده است 
در این سال ها یک چیز را خیلی خوب فهمیدم که در طول زندگی فقط خودت هستی 
افراد زیادی وارد زندگیت میشوند
و خیلی زود محو می شنود 
اما از این حرف ها گذشته 
امسال تولدم بهترین تولد زندگیم بود 
مرسییییی از دوستایی که به یادم بودید تبریک گفتید 
ببخشید پست تولد نزاشتم من اینستاگرام و تلگرام فعالیت

ادامه مطلب  

 

می ترسم بچه دار شوم. می ترسم به او آسیب بزنم.
می ترسم دنیا و آدم هاش به او آسیب بزنند. این ترس آنقدر بزرگ است که می تواند مرا هم به یک ویرانگر تبدیل کند. تنم از مسئولیت بزرگ مادری می لرزد. ترسناک نیست که تو همه چیز یک کسی باشی و با نداشته هات او را هم پر کنی؟ حالا اگر این کس را از خودت هم عزیزتر بداری، یقینا کشنده خواهد شد.

ادامه مطلب  

تفاوت انسانها  

⬛️انسانهای بزرگ درباره عقاید حرف می‌زنند،◾️انسانهای متوسط درباره وقایع حرف می‌زنند،▪️انسانهای کوچک پشت سر دیگران حرف می‌زنند!
◻️انسانهای بزرگ درد دیگران را دارند،◽️انسانهای متوسط درد خودشان را دارند،▫️انسانهای کوچک بی دردند!
⬛️انسانهای بزرگ عظمت دیگران را می‌بینند،◾️انسانهای متوسط به دنبال عظمت خود هستند،▪️انسانهای کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند!
⬜️انسانهای بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند،◽️انسانهای متوسط

ادامه مطلب  

پیروزی نزدیک است  

ملت ایران 8سال جنگ تحمیلی را با وجود حمایت کشورهای خارجی از عراق با سربلندی 
پشت سر گذاشتند. هم اکنون نیز با جان و دل از حقوق و منافع کشورشان حمایت 
می کنند. شما در تداعی حمله بزرگ علیه ملت مظلوم و صلح طلب ایران هستید؟
به یاری خداوند بزرگ و دادگر داعش با تمام حامیانش خیلی زودتر از آنچه بشریت در زمان
کنونی منتظرش بود، سرنگون خواهند شد.
تمامی زنان و مردان در ایران باید از کودک و بزرگ آموزش دفاعی تعلیم ببینند.هیچ زن و
کودکی از ایران نباید مورد تجا

ادامه مطلب  

متن کتاب مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته  

متن کتاب مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفتهدانلود متن کتاب مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته، در قالب word و در 101 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن کتاب: اهمیت و نقش کالا: اهمیت کالا در سازمان ها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان وجوک فایل

ادامه مطلب  

هوا چطور؟  

یه خانمی توی حیاط مدرسه منتظر دخترش بود که آشنا میزد. منو که دید جلو اومد و سلام علیک گرمی کرد. سؤالِ «کی میتونه باشه» تو سرم جیرینگی صدا میکرد که گفت: خانم فلانی هوای دخترمو داشته باشین... و لبخند پهنی زد و یادم افتاد دو سال پیش تو کلاس فارسی عمومی شاگردم بود و همیشه با لباس محلی و چادر می اومد دانشگاه و میگفت آقای فلانی خیلی از خوبی های شما گفتن و خواهش میکرد هواشو تو امتحان داشته باشم و...هوا! پرسیدم دخترت پایه چندمه؟ خودت فارغ التحصیل نشدی؟ ه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1